Jaarrekening Stichting Vrienden van Pandipieri 2019